Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.15. Phương pháp giải bài toán điện phân (Đề 3 - NC)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
28/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 31536 - Minh Quang Phạm 72 10 25 19:26 18/10/2019
00:03:50
13560
2 foto 203820 - dinhtrangnhung 43 6 15 14:44 06/06/2019
00:50:00
8357
3 foto 256304 - kimanh24022001 0 0 0 06:29 05/02/2020
00:00:04
3857
4 foto 242460 - tranhuyennhy 0 0 0 23:40 08/04/2020
00:00:04
1053