Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.15. Phương pháp giải bài toán điện phân (Đề 3 - NC)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
28/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 31536 - Minh Quang Phạm 72 10 25 07:26 18/10/2019 8094
2 foto 123281 - Phương Lê 70 9.6 24 06:26 20/04/2019 5421
3 foto 21617 - phanthivananh123 68 9.6 24 09:38 27/01/2019 13402
4 foto 183389 - Võ Anh 66 8.8 22 03:05 26/03/2019 7949
5 foto 191227 - hth205 62 8.8 22 08:36 20/03/2019 6531
6 foto 19964 - mmeocon01 38 6.4 16 09:57 25/11/2018 16675
7 foto 174490 - thanhhien1998 44 6 15 10:18 20/04/2019 13248
8 foto 203820 - dinhtrangnhung 43 6 15 02:44 06/06/2019 8357
9 foto 187611 - Trường Giang 42 5.6 14 10:44 05/04/2019 10455
10 foto 185657 - An Khang Hoàng 40 5.6 14 09:05 08/04/2019 6018