Thông tin đề

Bài 1: Tính đồng biến, nghịch biến hàm số (Phần 1): Dạng Không chứa tham số
Lớp

12

Số câu

32 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
23/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207836 - phamcongtoan 78 8.75 28 09:55 14/02/2019 2014
2 foto 221784 - PhanTheBao 78 8.75 28 09:46 30/09/2019 1105
3 foto 175142 - thaihue 74 8.44 27 12:29 14/04/2019 5391
4 foto 206417 - Truongmyphuong 74 8.44 27 11:47 01/07/2019 2469
5 foto 119425 - mytrung301 70 8.13 26 10:14 04/01/2019 1053
6 foto 231932 - hongngocphung176 70 8.13 26 09:40 09/06/2019 1081
7 foto 73934 - Như 70 8.13 26 10:38 24/07/2019 2225
8 foto 250303 - Trưởng Vũ 67 7.81 25 11:06 15/10/2019 1074
9 foto 108072 - Trần Ninh Đạt 66 7.81 25 10:13 15/05/2019 2336
10 foto 189138 - Le Hoang Phuong Thao 66 7.81 25 10:38 03/09/2019 1456