Thông tin đề

Bài 1: Tính đồng biến, nghịch biến hàm số (Phần 1): Dạng Không chứa tham số
Lớp

12

Số câu

32 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
23/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207836 - phamcongtoan 78 8.75 28 09:55 14/02/2019 2014
2 foto 175142 - thaihue 74 8.44 27 12:29 14/04/2019 5167
3 foto 119425 - mytrung301 70 8.13 26 10:14 04/01/2019 1053
4 foto 231932 - hongngocphung176 70 8.13 26 09:40 09/06/2019 1081
5 foto 108072 - Trần Ninh Đạt 66 7.81 25 10:13 15/05/2019 2230
6 foto 78373 - maianh2306 62 7.5 24 11:17 11/02/2019 4239
7 foto 111587 - mimimi172002 59 7.19 23 10:12 24/05/2019 1156
8 foto 220478 - Minh Sơn Nguyễn 58 7.19 23 06:05 13/05/2019 1524
9 foto 206345 - Tịch Hà 58 7.19 23 09:13 30/05/2019 2270
10 foto 204936 - hoc24hanhduong 51 6.56 21 09:45 14/06/2019 1098