Thông tin đề

Bài 1: Tính đồng biến, nghịch biến hàm số (Phần 1): Dạng Không chứa tham số
Lớp

12

Số câu

32 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
23/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 264715 - Nguyễn Thị Bích Ngọc 86 9.38 30 10:46 13/02/2020
00:20:49
1241
2 foto 221784 - PhanTheBao 78 8.75 28 09:46 30/09/2019
00:39:31
1145
3 foto 219226 - luyến nguyễn bá 74 8.44 27 05:23 29/03/2020
00:35:15
1683
4 foto 206417 - Truongmyphuong 74 8.44 27 11:47 01/07/2019
00:47:52
2741
5 foto 261429 - clumsypotato 74 8.44 27 11:17 30/12/2019
00:58:14
1871
6 foto 231932 - hongngocphung176 70 8.13 26 09:40 09/06/2019
00:43:26
1081
7 foto 73934 - Như 70 8.13 26 10:38 24/07/2019
00:57:30
2496
8 foto 189138 - Le Hoang Phuong Thao 66 7.81 25 10:38 03/09/2019
00:44:08
1456
9 foto 250303 - Trưởng Vũ 67 7.81 25 11:06 15/10/2019
00:56:22
1293
10 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 63 7.5 24 11:48 01/07/2019
00:17:42
2361