Thông tin đề

Bài 4: Cực trị hàm bậc 3
Lớp

12

Số câu

31 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
07/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 217739 - Nguyễn Thị Mỹ Trân 78 8.39 26 21:15 26/08/2019
00:54:01
1078
2 foto 143236 - phanloc1622 45 5.81 18 20:17 15/05/2020
00:09:48
1056
3 foto 193453 - phuthach2k1 43 5.16 16 17:25 16/12/2019
00:51:42
3395
4 foto 231814 - Haruki Shigu 36 4.19 13 14:30 09/06/2019
01:00:00
1246
5 foto 73934 - Như 35 4.19 13 20:24 03/10/2019
00:58:31
2496
6 foto 218810 - Đợi Đợi 28 3.87 12 08:11 12/08/2019
00:34:46
2077
7 foto 178527 - tranhang0703 28 3.55 11 17:38 28/02/2020
00:38:43
1804
8 foto 243617 - hathu0108 14 3.55 11 21:20 10/09/2019
00:36:11
3051
9 foto 108072 - Trần Ninh Đạt 14 3.55 11 08:08 03/06/2019
00:44:50
2336
10 foto 265735 - Li ke 11 3.23 10 17:01 19/03/2020
00:36:32
2169