Thông tin đề

Bài 4: Cực trị hàm bậc 3
Lớp

12

Số câu

31 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 220478 - Minh Sơn Nguyễn 29 4.84 15 06:13 29/05/2019 1524
2 foto 231814 - Haruki 36 4.19 13 02:30 09/06/2019 1098
3 foto 78373 - maianh2306 30 3.55 11 04:13 13/02/2019 4239
4 foto 108072 - Trần Ninh Đạt 14 3.55 11 08:08 03/06/2019 2230
5 foto 212465 - ducuongcsl 1 0.32 1 03:13 15/03/2019 3771
6 foto 174773 - tauguy 0 0 0 1072
7 foto 206345 - Tịch Hà 0 0 0 2270
8 foto 231932 - hongngocphung176 0 0 0 1081
9 foto 50101 - Đặng Quang Huy 0 0 0 08:04 05/03/2019 1058
10 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:15 09/06/2019 1264