Thông tin đề

Bài 4: Cực trị hàm bậc 3
Lớp

12

Số câu

31 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 217739 - Nguyễn Thị Mỹ Trân 78 8.39 26 09:15 26/08/2019 1078
2 foto 220478 - Minh Sơn Nguyễn 29 4.84 15 06:13 29/05/2019 1618
3 foto 231814 - Haruki Shigu 36 4.19 13 02:30 09/06/2019 1246
4 foto 73934 - Như 35 4.19 13 08:24 03/10/2019 2496
5 foto 218810 - Đợi Đợi 28 3.87 12 08:11 12/08/2019 2077
6 foto 78373 - maianh2306 30 3.55 11 04:13 13/02/2019 4239
7 foto 108072 - Trần Ninh Đạt 14 3.55 11 08:08 03/06/2019 2336
8 foto 243617 - hathu0108 14 3.55 11 09:20 10/09/2019 2718
9 foto 189138 - Le Hoang Phuong Thao 9 3.23 10 11:21 04/10/2019 1456
10 foto 94960 - hungplt123 24 2.9 9 09:31 07/07/2019 1962