Thông tin đề

Bài 5: Cực trị hàm trùng phương
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 73934 - Như 48 8.67 26 03:29 15/10/2019 2496
2 foto 231814 - Haruki Shigu 39 6.67 20 11:35 09/06/2019 1246
3 foto 108072 - Trần Ninh Đạt 24 6 18 09:05 03/06/2019 2336
4 foto 106745 - Thay Đổi Tên 26 5.67 17 10:00 12/08/2019 7847
5 foto 221784 - PhanTheBao 30 5 15 03:54 09/10/2019 1145
6 foto 111077 - Tuongvi1511 9 4.33 13 10:26 06/06/2019 3290
7 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 6 2.67 8 09:10 18/07/2019 2361
8 foto 250303 - Trưởng Vũ 5 1.33 4 11:39 20/10/2019 1293
9 foto 178673 - leanhhao1111 2 0.33 1 10:07 26/08/2019 1950
10 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:15 09/06/2019 1264