Thông tin đề

Bài 5: Cực trị hàm trùng phương
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
10/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 73934 - Như 48 8.67 26 15:29 15/10/2019
01:00:00
2496
2 foto 231814 - Haruki Shigu 39 6.67 20 11:35 09/06/2019
00:42:53
1246
3 foto 265735 - Li ke 27 6.33 19 16:57 22/03/2020
00:50:36
3110
4 foto 108072 - Trần Ninh Đạt 24 6 18 09:05 03/06/2019
00:16:41
2336
5 foto 106745 - Thay Đổi Tên 26 5.67 17 10:00 12/08/2019
00:52:26
7847
6 foto 221784 - PhanTheBao 30 5 15 15:54 09/10/2019
00:24:32
1145
7 foto 111077 - Tuongvi1511 9 4.33 13 22:26 06/06/2019
00:33:13
3290
8 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 6 2.67 8 21:10 18/07/2019
00:04:17
2519
9 foto 250303 - Trưởng Vũ 5 1.33 4 23:39 20/10/2019
01:00:00
1332
10 foto 178673 - leanhhao1111 2 0.33 1 22:07 26/08/2019
00:00:24
1978