Thông tin đề

Bài 5: Cực trị hàm trùng phương
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207836 - phamcongtoan 41 7 21 10:26 20/02/2019 2014
2 foto 231814 - Haruki 39 6.67 20 11:35 09/06/2019 1062
3 foto 220478 - Minh Sơn Nguyễn 27 6.33 19 04:53 28/05/2019 1524
4 foto 108072 - Trần Ninh Đạt 24 6 18 09:05 03/06/2019 2230
5 foto 78373 - maianh2306 34 5.67 17 07:30 14/02/2019 4239
6 foto 111077 - Tuongvi1511 9 4.33 13 10:26 06/06/2019 3214
7 foto 70493 - Trần Mai Lan 0 0 0 1077
8 foto 204936 - hoc24hanhduong 0 0 0 1098
9 foto 154407 - Trần MinhHòa 0 0 0 07:12 04/01/2019 1054
10 foto 50101 - Đặng Quang Huy 0 0 0 08:41 05/03/2019 1058