Thông tin đề

Bài 7: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất phần 2: Bài toán tối ưu
Lớp

12

Số câu

16 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
14/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 108072 - Trần Ninh Đạt 26 8.75 14 01:51 03/06/2019 2336
2 foto 78373 - maianh2306 19 6.25 10 08:41 15/02/2019 4239
3 foto 91052 - buihoaiduyen2002 11 5.63 9 08:10 09/08/2019 1244
4 foto 73934 - Như 8 5 8 07:27 15/10/2019 2496
5 foto 207836 - phamcongtoan 9 3.13 5 09:50 22/02/2019 2014
6 foto 231814 - Haruki Shigu 9 3.13 5 01:59 10/06/2019 1246
7 foto 220478 - Minh Sơn Nguyễn -1 3.13 5 06:41 24/07/2019 1618
8 foto 55380 - Phạm Ngọc Tường Vi -7 1.88 3 11:27 23/10/2019 1878
9 foto 94960 - hungplt123 0 0 0 1962
10 foto 245348 - Vanchien2001 0 0 0 1013