Thông tin đề

Bài 7: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất phần 2: Bài toán tối ưu
Lớp

12

Số câu

16 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
14/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 108072 - Trần Ninh Đạt 26 8.75 14 01:51 03/06/2019
00:01:21
2336
2 foto 91052 - buihoaiduyen2002 11 5.63 9 08:10 09/08/2019
00:16:27
1262
3 foto 73934 - Như 8 5 8 07:27 15/10/2019
00:42:01
2496
4 foto 265735 - Li ke 5 4.38 7 09:16 27/03/2020
00:24:13
1246
5 foto 220478 - Sơn Nguyễn -1 3.13 5 06:41 24/07/2019
00:01:33
1618
6 foto 231814 - Haruki Shigu 9 3.13 5 01:59 10/06/2019
00:14:15
1246
7 foto 55380 - Phạm Ngọc Tường Vi -7 1.88 3 11:27 23/10/2019
00:01:27
1878
8 foto 193453 - phuthach2k1 1 1.88 3 04:34 18/12/2019
00:13:09
3242
9 foto 271068 - Nguyễn Minh HIếu 0 0 0
-1585468731
991
10 foto 245348 - Vanchien2001 0 0 0
-1568623971
1013