Thông tin đề

Bài 7: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất phần 2: Bài toán tối ưu
Lớp

12

Số câu

16 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
14/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 108072 - Trần Ninh Đạt 26 8.75 14 01:51 03/06/2019 2314
2 foto 78373 - maianh2306 19 6.25 10 08:41 15/02/2019 4239
3 foto 207836 - phamcongtoan 9 3.13 5 09:50 22/02/2019 2014
4 foto 231814 - Haruki 9 3.13 5 01:59 10/06/2019 1098
5 foto 206345 - Tịch Hà 0 0 0 2270
6 foto 226229 - thái phạm 0 0 0
7 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:16 09/06/2019 1264
8 foto 92536 - anhsocciu 0 0 0 10:00 10/06/2019 1034
9 foto 93179 - Binz 0 0 0 06:32 16/06/2019 993