Thông tin đề

Bài 8: Tiệm cận
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 197092 - minhdieu24 45 8.33 25 11:01 10/03/2019 3214
2 foto 78373 - maianh2306 45 8 24 09:11 15/02/2019 4239
3 foto 206345 - Tịch Hà 39 7.33 22 09:19 10/06/2019 2270
4 foto 220478 - Minh Sơn Nguyễn 33 7 21 10:00 09/06/2019 1524
5 foto 83545 - Đỗ Khánh Huyền 20 3.33 10 01:00 25/02/2019 1978
6 foto 164537 - tatbao123 3 0.67 2 04:53 20/03/2019 2451
7 foto 84661 - Susanoo Itachi 0 0 0 1070
8 foto 226229 - thái phạm 0 0 0
9 foto 154407 - Trần MinhHòa 0 0 0 09:48 25/01/2019 1054
10 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:16 09/06/2019 1264