Thông tin đề

Bài 8: Tiệm cận
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 197092 - minhdieu24 45 8.33 25 11:01 10/03/2019 3395
2 foto 176769 - hotboynguyentat 45 8.33 25 05:18 08/07/2019 1211
3 foto 78373 - maianh2306 45 8 24 09:11 15/02/2019 4239
4 foto 91052 - buihoaiduyen2002 42 8 24 03:17 10/08/2019 1244
5 foto 106745 - Thay Đổi Tên 39 7.67 23 04:04 12/08/2019 7847
6 foto 206345 - Hạ T. An 39 7.33 22 09:19 10/06/2019 2452
7 foto 220478 - Minh Sơn Nguyễn 33 7 21 10:00 09/06/2019 1618
8 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 37 6.67 20 10:51 31/07/2019 2361
9 foto 185643 - Oanh Mai Thi 27 6.33 19 10:41 30/08/2019 1157
10 foto 239471 - phuonganh610 26 5.33 16 08:32 15/07/2019 1718