Thông tin đề

Bài 8: Tiệm cận
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 176769 - hotboynguyentat 45 8.33 25 05:18 08/07/2019
00:25:50
1211
2 foto 91052 - buihoaiduyen2002 42 8 24 03:17 10/08/2019
00:21:12
1262
3 foto 106745 - Thay Đổi Tên 39 7.67 23 04:04 12/08/2019
00:20:09
7847
4 foto 265735 - Li ke 36 7.33 22 04:59 01/04/2020
00:34:48
1246
5 foto 206345 - Hạ T. An 39 7.33 22 09:19 10/06/2019
00:42:38
2452
6 foto 220478 - Sơn Nguyễn 33 7 21 10:00 09/06/2019
00:17:31
1618
7 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 37 6.67 20 10:51 31/07/2019
01:00:00
2361
8 foto 185643 - Oanh Mai Thi 27 6.33 19 10:41 30/08/2019
00:24:25
1157
9 foto 178527 - tranhang0703 25 5.67 17 05:34 09/03/2020
00:23:54
1511
10 foto 158055 - đăng 21 5.67 17 04:59 05/03/2020
00:27:47
4281