Thông tin đề

Bài 9: Đồ thị
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
22/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 78373 - maianh2306 62 8.33 25 05:50 15/02/2019 4239
2 foto 206345 - Tịch Hà 61 8.33 25 10:58 10/06/2019 2270
3 foto 83545 - Đỗ Khánh Huyền 55 7.67 23 10:53 31/12/2018 1978
4 foto 207836 - phamcongtoan 52 7.33 22 03:31 25/02/2019 2014
5 foto 84661 - Susanoo Itachi 7 2 6 09:52 30/05/2019 1070
6 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:16 09/06/2019 1264
7 foto 92536 - anhsocciu 0 0 0 10:01 10/06/2019 1034
8 foto 231814 - Haruki 0 0 0 06:18 11/06/2019 1098
9 foto 93179 - Binz 0 0 0 06:31 16/06/2019 993
10 foto 154407 - Trần MinhHòa -1 0 0 08:56 01/01/2019 1054