Thông tin đề

Bài 9: Đồ thị
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
22/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 79 10 30 03:32 21/09/2019 2361
2 foto 78373 - maianh2306 62 8.33 25 05:50 15/02/2019 4239
3 foto 206345 - Hạ T. An 61 8.33 25 10:58 10/06/2019 2452
4 foto 83545 - Đỗ Khánh Huyền 55 7.67 23 10:53 31/12/2018 1996
5 foto 207836 - phamcongtoan 52 7.33 22 03:31 25/02/2019 2014
6 foto 73934 - Như 48 6.67 20 09:35 15/10/2019 2496
7 foto 250303 - Trưởng Vũ 46 6.67 20 12:37 24/10/2019 1294
8 foto 242518 - Nguyễn Tiến Trường 33 6 18 04:30 06/08/2019 1158
9 foto 106745 - Thay Đổi Tên 33 5.67 17 06:54 13/08/2019 7847
10 foto 84661 - Susanoo Itachi 7 2 6 09:52 30/05/2019 1070