Thông tin đề

Bài 9: Đồ thị
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
22/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 79 10 30 03:32 21/09/2019
00:20:38
2361
2 foto 206345 - Hạ T. An 61 8.33 25 10:58 10/06/2019
00:39:19
2452
3 foto 73934 - Như 48 6.67 20 09:35 15/10/2019
00:19:46
2496
4 foto 250303 - Trưởng Vũ 46 6.67 20 12:37 24/10/2019
00:32:51
1293
5 foto 193453 - phuthach2k1 43 6.67 20 08:01 18/12/2019
00:40:08
3242
6 foto 178527 - tranhang0703 40 6.33 19 11:32 10/03/2020
00:26:19
1511
7 foto 242518 - Nguyễn Tiến Trường 33 6 18 04:30 06/08/2019
00:24:03
1243
8 foto 106745 - Thay Đổi Tên 33 5.67 17 06:54 13/08/2019
00:23:26
7847
9 foto 241810 - hungkoten1501 -4 2.33 7 11:48 18/02/2020
00:44:55
984
10 foto 220478 - Sơn Nguyễn 6 2 6 07:43 24/07/2019
01:00:00
1618