Thông tin đề

Bài 10: Tương giao hàm bậc 3
Lớp

12

Số câu

22 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 78373 - maianh2306 33 7.73 17 08:54 16/02/2019 4239
2 foto 106745 - Thay Đổi Tên 27 6.82 15 09:02 13/08/2019 7847
3 foto 207836 - phamcongtoan 23 5.91 13 09:57 26/02/2019 2014
4 foto 206345 - Hạ T. An 23 5.45 12 06:17 10/06/2019 2452
5 foto 242518 - Nguyễn Tiến Trường 11 5 11 04:21 07/08/2019 1158
6 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 12 2.73 6 04:30 21/09/2019 2361
7 foto 220478 - Minh Sơn Nguyễn -4 2.73 6 11:52 11/07/2019 1618
8 foto 73934 - Như 8 2.27 5 07:19 16/10/2019 2496
9 foto 94960 - hungplt123 4 0.91 2 08:54 12/08/2019 1962
10 foto 180713 - trường vguyễn Văn 2 0.45 1 09:30 12/05/2019 1039