Thông tin đề

Bài 10: Tương giao hàm bậc 3
Lớp

12

Số câu

22 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
26/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 106745 - Thay Đổi Tên 27 6.82 15 09:02 13/08/2019
01:00:00
7847
2 foto 206345 - Hạ T. An 23 5.45 12 18:17 10/06/2019
00:45:00
2452
3 foto 193453 - phuthach2k1 20 5 11 21:15 18/12/2019
00:32:50
4271
4 foto 242518 - Nguyễn Tiến Trường 11 5 11 16:21 07/08/2019
00:24:32
1245
5 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 12 2.73 6 16:30 21/09/2019
00:13:45
2519
6 foto 272973 - 0986353197 8 2.73 6 07:34 10/04/2020
00:09:32
1114
7 foto 220478 - Sơn Nguyễn -4 2.73 6 11:52 11/07/2019
00:00:43
1618
8 foto 73934 - Như 8 2.27 5 19:19 16/10/2019
00:12:04
2496
9 foto 265735 - Li ke 5 1.82 4 22:51 08/04/2020
01:00:00
3110
10 foto 94960 - hungplt123 4 0.91 2 20:54 12/08/2019
00:01:33
1959