Thông tin đề

Bài 11: Tương giao hàm trùng phương
Lớp

12

Số câu

27 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 106745 - Thay Đổi Tên 24 5.56 15 10:24 13/08/2019
00:48:26
7847
2 foto 206345 - Hạ T. An 21 4.07 11 05:00 11/06/2019
01:00:00
2452
3 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 20 3.7 10 06:06 23/09/2019
00:07:57
2361
4 foto 220478 - Sơn Nguyễn 1 3.33 9 06:46 24/07/2019
00:01:17
1618
5 foto 178527 - tranhang0703 12 2.96 8 04:12 13/03/2020
00:27:37
1511
6 foto 193453 - phuthach2k1 9 2.59 7 08:28 20/12/2019
01:00:00
3242
7 foto 250303 - Trưởng Vũ 4 1.11 3 10:34 31/10/2019
00:11:25
1293
8 foto 245348 - Vanchien2001 0 0 0
-1571473743
1013
9 foto 242518 - Nguyễn Tiến Trường 0 0 0
-1565231444
1243
10 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:17 09/06/2019
00:00:04
1264