Thông tin đề

Bài 11: Tương giao hàm trùng phương
Lớp

12

Số câu

27 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 78373 - maianh2306 29 5.56 15 04:42 16/02/2019 4239
2 foto 106745 - Thay Đổi Tên 24 5.56 15 10:24 13/08/2019 7847
3 foto 207836 - phamcongtoan 23 4.82 13 04:17 26/02/2019 2014
4 foto 206345 - Hạ T. An 21 4.07 11 05:00 11/06/2019 2452
5 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 20 3.7 10 06:06 23/09/2019 2045
6 foto 220478 - Minh Sơn Nguyễn 1 3.33 9 06:46 24/07/2019 1618
7 foto 245348 - Vanchien2001 0 0 0 1013
8 foto 242518 - Nguyễn Tiến Trường 0 0 0 1121
9 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:17 09/06/2019 1264
10 foto 92536 - anhsocciu 0 0 0 10:02 10/06/2019 1210