Thông tin đề

Bài 12: Tương giao hàm phân thức
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
06/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 206345 - Hạ T. An 31 6.67 20 06:35 11/06/2019
00:54:55
2452
2 foto 242518 - Nguyễn Tiến Trường 16 5 15 03:44 10/08/2019
00:24:43
1243
3 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 25 4.33 13 10:14 30/09/2019
00:26:35
2361
4 foto 193453 - phuthach2k1 16 3 9 11:57 23/12/2019
01:00:00
3242
5 foto 250303 - Trưởng Vũ 11 2 6 11:31 31/10/2019
00:45:12
1293
6 foto 106745 - Thay Đổi Tên 0 0 0
-1565683034
7847
7 foto 190253 - phê 0 0 0 02:06 18/03/2020
00:00:03
2874
8 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:17 09/06/2019
00:00:04
1264
9 foto 92536 - anhsocciu 0 0 0 10:03 10/06/2019
00:00:04
1210
10 foto 231814 - Haruki Shigu 0 0 0 11:06 12/06/2019
00:00:05
1246