Thông tin đề

Bài 12: Tương giao hàm phân thức
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
06/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 206345 - Hạ T. An 31 6.67 20 06:35 11/06/2019 2452
2 foto 242518 - Nguyễn Tiến Trường 16 5 15 03:44 10/08/2019 1158
3 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 25 4.33 13 10:14 30/09/2019 2361
4 foto 207836 - phamcongtoan 18 3 9 10:40 26/02/2019 2014
5 foto 250303 - Trưởng Vũ 11 2 6 11:31 31/10/2019 1294
6 foto 106745 - Thay Đổi Tên 0 0 0 7847
7 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:17 09/06/2019 1264
8 foto 92536 - anhsocciu 0 0 0 10:03 10/06/2019 1210
9 foto 231814 - Haruki Shigu 0 0 0 11:06 12/06/2019 1246
10 foto 93179 - Thái Thị Kim Cúc 0 0 0 06:30 16/06/2019 1007