Thông tin đề

Bài 13: Tiếp tuyến
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 106745 - Thay Đổi Tên 46 8.33 25 08:18 14/08/2019 7847
2 foto 206345 - Hạ T. An 40 7 21 09:48 14/06/2019 2452
3 foto 197092 - minhdieu24 33 7 21 08:37 10/03/2019 3395
4 foto 242518 - Nguyễn Tiến Trường 27 6.33 19 09:41 11/08/2019 1158
5 foto 223904 - Nguyễn Thị Lan Anh 2 0.33 1 10:19 30/06/2019 2647
6 foto 217606 - dat1082006 0 0 0 1348
7 foto 249056 - tuoi1234lg 0 0 0 1274
8 foto 217739 - Nguyễn Thị Mỹ Trân 0 0 0 1078
9 foto 237991 - Hoàng Văn Tú Nguyễn 0 0 0
10 foto 176448 - Việt Anh Nguyễn 0 0 0