Thông tin đề

Bài 13: Tiếp tuyến
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
10/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 106745 - Thay Đổi Tên 46 8.33 25 08:18 14/08/2019
01:00:00
7847
2 foto 206345 - Hạ T. An 40 7 21 09:48 14/06/2019
01:00:00
2452
3 foto 242518 - Nguyễn Tiến Trường 27 6.33 19 21:41 11/08/2019
00:55:30
1243
4 foto 265735 - Li ke -9 2.33 7 18:02 18/04/2020
00:30:21
2526
5 foto 175428 - Chu Hương Giang 7 1.33 4 16:29 22/02/2020
01:00:00
1229
6 foto 178527 - tranhang0703 2 1 3 17:49 15/03/2020
00:24:12
1804
7 foto 272973 - 0986353197 3 0.67 2 22:02 11/04/2020
00:18:13
1112
8 foto 223904 - Nguyễn Thị Lan Anh 2 0.33 1 22:19 30/06/2019
00:00:17
4254
9 foto 265028 - Nguyen Hai Dang 0 0 0
-1587635512
10 foto 272014 - Thuận Thành Lê 0 0 0
-1585446892
992