Thông tin đề

Bài 13: Tiếp tuyến
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 206345 - Tịch Hà 40 7 21 09:48 14/06/2019 2270
2 foto 197092 - minhdieu24 33 7 21 08:37 10/03/2019 3214
3 foto 154407 - Trần MinhHòa 0 0 0 07:51 01/01/2019 1054
4 foto 63055 - Nhật Quang 0 0 0 05:23 25/05/2019 1757
5 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:17 09/06/2019 1264
6 foto 92536 - anhsocciu 0 0 0 10:03 10/06/2019 1034
7 foto 231814 - Haruki 0 0 0 11:39 12/06/2019 1098
8 foto 93179 - Binz 0 0 0 06:28 16/06/2019 993