Thông tin đề

Bài 1: Lũy thừa
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
17/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 193453 - phuthach2k1 37 9.5 19 09:55 24/12/2019
00:17:49
3395
2 foto 261429 - clumsypotato 34 9 18 15:09 01/02/2020
00:25:07
1879
3 foto 178527 - tranhang0703 34 9 18 17:31 16/03/2020
00:29:15
1804
4 foto 189138 - Le Hoang Phuong Thao 34 9 18 22:19 11/09/2019
00:59:06
1456
5 foto 182255 - anhkoi17 31 8.5 17 15:40 21/11/2019
00:08:29
5056
6 foto 221784 - PhanTheBao 31 8.5 17 16:45 25/11/2019
00:37:45
1145
7 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 32 8 16 16:31 06/10/2019
00:19:57
2361
8 foto 220478 - Sơn Nguyễn 28 8 16 08:39 25/07/2019
00:21:11
1618
9 foto 250303 - Trưởng Vũ 28 8 16 21:53 12/11/2019
00:36:47
1332
10 foto 244083 - huynhnhatminh 25 7.5 15 21:19 04/11/2019
00:13:58
2949