Thông tin đề

Bài 1: Lũy thừa
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
17/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 78373 - maianh2306 40 10 20 09:46 17/02/2019 4239
2 foto 83545 - Đỗ Khánh Huyền 32 8.5 17 12:32 01/03/2019 1978
3 foto 207836 - phamcongtoan 28 8 16 04:33 27/02/2019 2014
4 foto 122012 - YDS 2019 26 7 14 05:43 02/01/2019 7562
5 foto 165841 - Phạm Minh Khánh 7 2 4 06:33 10/03/2019 1049
6 foto 176116 - dangphamthuhuyen 0 0 0 1017
7 foto 111077 - Tuongvi1511 0 0 0 3290
8 foto 212465 - ducuongcsl 0 0 0 3771
9 foto 206345 - Tịch Hà 0 0 0 2270
10 foto 154407 - Trần MinhHòa 0 0 0 09:49 25/01/2019 1054