Thông tin đề

Bài 1: Lũy thừa
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
17/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 78373 - maianh2306 40 10 20 09:46 17/02/2019 4239
2 foto 189138 - Le Hoang Phuong Thao 34 9 18 10:19 11/09/2019 1456
3 foto 83545 - Đỗ Khánh Huyền 32 8.5 17 12:32 01/03/2019 1996
4 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 32 8 16 04:31 06/10/2019 2220
5 foto 207836 - phamcongtoan 28 8 16 04:33 27/02/2019 2014
6 foto 220478 - Minh Sơn Nguyễn 28 8 16 08:39 25/07/2019 1618
7 foto 249254 - Trúc Quỳnh Võ 25 7.5 15 09:03 14/10/2019 1067
8 foto 244083 - huynhnhatminh 25 7.5 15 09:19 04/11/2019 1663
9 foto 250219 - Nguyentruongkha 27 7 14 08:45 18/10/2019 1044
10 foto 122012 - YDS 2019 26 7 14 05:43 02/01/2019 7601