Thông tin đề

Bài 4: Logarit và các biến đổi logarit
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
28/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 56 10 20 03:51 12/10/2019
00:21:27
2361
2 foto 193453 - phuthach2k1 53 9.5 19 03:55 24/12/2019
00:20:29
3242
3 foto 178527 - tranhang0703 52 9.5 19 06:03 19/03/2020
00:34:43
1511
4 foto 244083 - huynhnhatminh 49 9 18 08:05 08/11/2019
00:47:46
2216
5 foto 106745 - Thay Đổi Tên 50 9 18 03:38 24/08/2019
00:51:34
7847
6 foto 250303 - Trưởng Vũ 45 8.5 17 09:47 16/11/2019
00:18:51
1293
7 foto 239865 - nonameno 46 8.5 17 11:24 08/08/2019
00:37:46
1122
8 foto 271068 - Nguyễn Minh HIếu 0 0 0
-1585487596
991
9 foto 175428 - Chu Hương Giang 0 0 0
-1583898041
1187
10 foto 249056 - tuoi1234lg 0 0 0
-1573125865
1403