Thông tin đề

Bài 4: Logarit và các biến đổi logarit
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
28/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 56 10 20 03:51 12/10/2019 2220
2 foto 207836 - phamcongtoan 52 9.5 19 03:30 05/03/2019 2014
3 foto 106745 - Thay Đổi Tên 50 9 18 03:38 24/08/2019 7847
4 foto 244083 - huynhnhatminh 49 9 18 08:05 08/11/2019 1663
5 foto 239865 - nonameno 46 8.5 17 11:24 08/08/2019 1122
6 foto 78373 - maianh2306 45 8.5 17 09:24 18/02/2019 4239
7 foto 83545 - Đỗ Khánh Huyền 31 6 12 11:09 07/03/2019 1996
8 foto 249056 - tuoi1234lg 0 0 0 1274
9 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:19 09/06/2019 1264
10 foto 92536 - anhsocciu 0 0 0 10:05 10/06/2019 1210