Thông tin đề

Bài 5: Phương trình logarit
Lớp

12

Số câu

24 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
30/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 78373 - maianh2306 45 9.58 23 10:07 18/02/2019 4239
2 foto 207836 - phamcongtoan 42 9.17 22 09:17 06/03/2019 2014
3 foto 80112 - Trân Văn Chữ 39 8.75 21 10:59 29/06/2019 2877
4 foto 218810 - Đợi Đợi 39 8.75 21 07:35 25/08/2019 2077
5 foto 83545 - Đỗ Khánh Huyền 29 7.08 17 10:12 13/03/2019 1996
6 foto 250303 - Trưởng Vũ 6 1.25 3 08:26 16/11/2019 1293
7 foto 106745 - Thay Đổi Tên 3 0.83 2 04:27 24/08/2019 7847
8 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:19 09/06/2019 1264
9 foto 92536 - anhsocciu 0 0 0 10:06 10/06/2019 1210
10 foto 93179 - Thái Thị Kim Cúc 0 0 0 06:24 16/06/2019 1007