Thông tin đề

Bài 5: Phương trình logarit
Lớp

12

Số câu

24 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
30/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 80112 - Trân Văn Chữ 39 8.75 21 10:59 29/06/2019
00:38:01
2877
2 foto 242518 - Nguyễn Tiến Trường 39 8.75 21 11:13 27/11/2019
00:43:44
1243
3 foto 218810 - Đợi Đợi 39 8.75 21 07:35 25/08/2019
00:44:06
2077
4 foto 193453 - phuthach2k1 33 7.92 19 05:14 24/12/2019
00:41:32
3242
5 foto 261429 - clumsypotato 30 7.5 18 10:14 02/02/2020
00:44:06
1871
6 foto 241810 - hungkoten1501 -6 2.5 6 10:57 18/02/2020
00:08:01
984
7 foto 250303 - Trưởng Vũ 6 1.25 3 08:26 16/11/2019
00:24:27
1293
8 foto 106745 - Thay Đổi Tên 3 0.83 2 04:27 24/08/2019
00:46:18
7847
9 foto 215820 - DANGPHUOCANKHANG 0 0 0
-1575041132
1008
10 foto 190253 - phê 0 0 0 02:07 18/03/2020
00:00:03
2874