Thông tin đề

Bài 7 : Bài toán lãi suất - tăng trưởng
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
08/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 193453 - phuthach2k1 24 5.5 11 10:05 08/01/2020
01:00:00
3242
2 foto 106745 - Thay Đổi Tên 23 5 10 06:14 25/08/2019
01:00:00
7847
3 foto 246981 - Congthanh10 15 4.5 9 01:38 01/03/2020
00:29:58
1306
4 foto 261989 - lê thị hạnh 13 2.5 5 10:52 05/01/2020
00:14:43
1017
5 foto 250303 - Trưởng Vũ 6 1.5 3 10:27 17/11/2019
01:00:00
1293
6 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:19 09/06/2019
00:00:03
1264
7 foto 190253 - phê 0 0 0 02:07 18/03/2020
00:00:03
2874
8 foto 93179 - g_105356627268025399438 0 0 0 06:23 16/06/2019
00:00:04
1007
9 foto 92536 - anhsocciu 0 0 0 10:07 10/06/2019
00:00:06
1210
10 foto 175428 - Chu Hương Giang -5 0 0 04:08 22/03/2020
00:01:44
1187