Thông tin đề

Bài 7 : Bài toán lãi suất - tăng trưởng
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
08/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 78373 - maianh2306 43 8 16 08:04 19/02/2019 4239
2 foto 83545 - Đỗ Khánh Huyền 12 2.5 5 11:17 23/03/2019 1896
3 foto 153632 - Tai254 0 0 0 1342
4 foto 207836 - phamcongtoan 0 0 0 2014
5 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:19 09/06/2019 1264
6 foto 92536 - anhsocciu 0 0 0 10:07 10/06/2019 1034
7 foto 93179 - Binz 0 0 0 06:23 16/06/2019 993