Thông tin đề

Bài 1: Bảng nguyên hàm cơ bản
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 106745 - Thay Đổi Tên 33 8 16 08:38 31/08/2019 7847
2 foto 201773 - Nguyen Thao 30 7.5 15 04:02 07/02/2019 1063
3 foto 78373 - maianh2306 32 7 14 09:11 19/02/2019 4239
4 foto 190946 - QuocKhang123 23 6.5 13 01:24 30/12/2018 1329
5 foto 150174 - ngan1801 22 6.5 13 10:35 22/02/2019 1265
6 foto 140783 - Nguyễn trà my 21 6 12 06:22 02/01/2019 1911
7 foto 207836 - phamcongtoan 21 6 12 03:08 07/03/2019 2014
8 foto 176853 - kimhuebeo 13 5 10 09:13 07/02/2019 1134
9 foto 219821 - Huongly14 13 5 10 09:36 23/04/2019 1659
10 foto 160591 - Tran Thi Phuong Thanh 8 4 8 09:22 20/01/2019 1060