Thông tin đề

Bài 1: Bảng nguyên hàm cơ bản
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 261302 - daomanhtri24112019 44 9.5 19 12:13 26/12/2019
00:18:57
1044
2 foto 106745 - Thay Đổi Tên 33 8 16 08:38 31/08/2019
00:26:08
7847
3 foto 242518 - Nguyễn Tiến Trường 33 8 16 09:19 28/12/2019
00:36:17
1243
4 foto 265027 - Tranhuyvu2002 31 7.5 15 09:09 10/02/2020
00:10:37
1059
5 foto 257073 - Hữu Hoàng Nguyễn Hồ 31 7.5 15 08:02 06/12/2019
00:13:59
1091
6 foto 178527 - tranhang0703 23 6.5 13 05:35 27/03/2020
00:14:09
1511
7 foto 193453 - phuthach2k1 24 6.5 13 08:39 08/01/2020
00:17:35
3242
8 foto 261429 - clumsypotato 24 6.5 13 06:19 13/03/2020
00:21:11
1871
9 foto 260034 - Diệu Hương 20 6 12 04:45 02/01/2020
00:12:13
1020
10 foto 158055 - đăng 22 6 12 02:11 29/03/2020
00:18:01
4204