Thông tin đề

Bài 2: Nguyên hàm dạng hữu tỷ
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
16/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207836 - phamcongtoan 66 7.67 23 05:16 07/03/2019 2014
2 foto 106745 - Thay Đổi Tên 48 6.33 19 10:41 31/08/2019 7847
3 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 34 4 12 10:24 16/10/2019 2220
4 foto 83545 - Đỗ Khánh Huyền 6 3 9 09:48 26/05/2019 1996
5 foto 202170 - phan thi phuoc thao 16 2 6 11:46 07/01/2019 1043
6 foto 64585 - phamdangnhu 2 0.67 2 06:45 01/01/2019 1383
7 foto 86908 - Đạo Nhân Đinh 0 0 0 1657
8 foto 80976 - Hóa thầy Đông 0 0 0 4662
9 foto 207161 - Anh Cao 0 0 0
10 foto 202310 - Phuong Trinh Truong Ngoc 0 0 0