Thông tin đề

Bài 2: Nguyên hàm dạng hữu tỷ
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
16/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 261429 - clumsypotato 60 7.67 23 06:18 14/03/2020
00:51:15
1871
2 foto 178527 - tranhang0703 47 6.33 19 05:44 28/03/2020
01:00:00
1511
3 foto 106745 - Thay Đổi Tên 48 6.33 19 10:41 31/08/2019
01:00:00
7847
4 foto 193453 - phuthach2k1 37 5.67 17 08:35 09/01/2020
00:49:30
3242
5 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 34 4 12 10:24 16/10/2019
00:37:12
2361
6 foto 116065 - leothithulan 10 3.33 10 10:15 06/03/2020
00:16:12
1072
7 foto 249972 - Đại Điểu 29 3.33 10 09:28 28/11/2019
00:19:14
1661
8 foto 246981 - Congthanh10 26 3.33 10 11:33 01/03/2020
00:31:30
1306
9 foto 249254 - Trúc Quỳnh Võ 12 1.33 4 04:43 17/03/2020
01:00:00
1079
10 foto 175428 - Chu Hương Giang -3 0.33 1 04:09 24/03/2020
00:02:52
1187