Thông tin đề

Bài 3: Nguyên hàm đổi biến dạng 1
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 106745 - Thay Đổi Tên 43 7.5 15 03:47 31/08/2019 7847
2 foto 78373 - maianh2306 39 6.5 13 06:06 19/02/2019 4239
3 foto 207836 - phamcongtoan 31 5.5 11 05:08 08/03/2019 2014
4 foto 190946 - QuocKhang123 24 5.5 11 09:29 05/01/2019 1329
5 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 28 5 10 03:32 17/10/2019 2361
6 foto 195618 - Long Nguyễn 16 4.5 9 03:12 13/01/2019 1015
7 foto 231814 - Haruki Shigu 9 2 4 06:13 01/07/2019 1246
8 foto 64585 - phamdangnhu 5 1.5 3 07:38 02/01/2019 1383
9 foto 202217 - iopiop05 0 0 0 1153
10 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:21 09/06/2019 1264