Thông tin đề

Bài 3: Nguyên hàm đổi biến dạng 1
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 258424 - khanhchi317 56 9.5 19 07:43 05/12/2019
00:36:18
1122
2 foto 246981 - Congthanh10 52 9 18 04:13 01/03/2020
00:32:55
1306
3 foto 106745 - Thay Đổi Tên 43 7.5 15 03:47 31/08/2019
00:51:30
7847
4 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 28 5 10 03:32 17/10/2019
00:25:15
2361
5 foto 261429 - clumsypotato 25 4.5 9 09:20 14/03/2020
00:26:42
1871
6 foto 193453 - phuthach2k1 12 4 8 09:48 13/01/2020
00:30:39
3242
7 foto 175428 - Chu Hương Giang 12 3.5 7 12:29 26/03/2020
00:11:49
1187
8 foto 119158 - thanh2002 4 3 6 10:25 17/03/2020
00:30:19
1030
9 foto 231814 - Haruki Shigu 9 2 4 06:13 01/07/2019
00:20:04
1246
10 foto 233558 - Linh Nguyễn 0 0 0
-1574440041
1044