Thông tin đề

Bài 4: Nguyên hàm đổi biến dạng 2
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
24/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 258424 - khanhchi317 66 7.67 23 09:38 05/12/2019
00:54:39
1122
2 foto 246981 - Congthanh10 37 5.33 16 05:03 01/03/2020
00:26:48
1306
3 foto 261429 - clumsypotato 14 1.67 5 05:35 15/03/2020
00:29:50
1871
4 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 5 1 3 04:55 17/10/2019
00:09:37
2361
5 foto 193453 - phuthach2k1 4 0.67 2 10:26 13/01/2020
00:10:20
3242
6 foto 106745 - Thay Đổi Tên 5 0.67 2 04:27 31/08/2019
00:27:49
7847
7 foto 231814 - Haruki Shigu 2 0.33 1 09:59 01/07/2019
00:03:24
1246
8 foto 190253 - phê 0 0 0 02:08 18/03/2020
00:00:03
2874
9 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:21 09/06/2019
00:00:04
1264
10 foto 92536 - anhsocciu 0 0 0 10:10 10/06/2019
00:00:06
1210