Thông tin đề

Bài 4: Nguyên hàm đổi biến dạng 2
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
24/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 78373 - maianh2306 7 1 3 06:09 20/02/2019 4239
2 foto 207836 - phamcongtoan 7 1 3 11:01 08/03/2019 2014
3 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 5 1 3 04:55 17/10/2019 2045
4 foto 106745 - Thay Đổi Tên 5 0.67 2 04:27 31/08/2019 7847
5 foto 231814 - Haruki Shigu 2 0.33 1 09:59 01/07/2019 1246
6 foto 88419 - LeThuyLinh 0 0 0 1852
7 foto 207161 - Anh Cao 0 0 0
8 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:21 09/06/2019 1264
9 foto 92536 - anhsocciu 0 0 0 10:10 10/06/2019 1210
10 foto 93179 - Thái Thị Kim Cúc 0 0 0 06:21 16/06/2019 993