Thông tin đề

Bài 5: Tích phân đổi biến dạng 1
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
30/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 78373 - maianh2306 48 9 18 06:23 21/02/2019 4239
2 foto 106745 - Thay Đổi Tên 35 7 14 09:22 01/09/2019 7847
3 foto 207836 - phamcongtoan 20 4.5 9 01:57 10/03/2019 2014
4 foto 83545 - Đỗ Khánh Huyền 1 2.5 5 06:18 09/06/2019 1996
5 foto 153659 - trangkook2211 0 0 0 1059
6 foto 64585 - phamdangnhu 0 0 0 10:38 02/01/2019 1383
7 foto 63055 - Nhật Quang 0 0 0 05:29 25/05/2019 1745
8 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:21 09/06/2019 1264
9 foto 92536 - anhsocciu 0 0 0 10:10 10/06/2019 1210
10 foto 93179 - Thái Thị Kim Cúc 0 0 0 06:21 16/06/2019 1007