Thông tin đề

Bài 5: Tích phân đổi biến dạng 1
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
30/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 246981 - Congthanh10 52 9.5 19 20:39 01/03/2020
00:30:21
1365
2 foto 261429 - clumsypotato 45 8.5 17 19:05 15/03/2020
00:27:53
1879
3 foto 106745 - Thay Đổi Tên 35 7 14 09:22 01/09/2019
01:00:00
7847
4 foto 242146 - KhoaMC 8 4 8 10:57 13/04/2020
00:00:27
1754
5 foto 151275 - lehoaian123 12 3 6 21:11 04/05/2020
00:56:35
1651
6 foto 83545 - Đỗ Khánh Huyền 1 2.5 5 18:18 09/06/2019
00:55:54
1996
7 foto 202265 - trandinhxuanan 5 1.5 3 09:27 07/02/2020
00:18:52
1170
8 foto 288336 - Phú Lữ 3 0.5 1 23:38 09/08/2020
00:01:53
1003
9 foto 175428 - Chu Hương Giang 0 0.5 1 00:49 20/04/2020
00:36:56
1229
10 foto 271042 - Vietthd 0 0 0
-1594704057
2501