Thông tin đề

Bài 6: Tích phân đổi biến dạng 2
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 261429 - clumsypotato 53 9 18 11:31 17/03/2020
00:40:52
1871
2 foto 83545 - Đỗ Khánh Huyền 32 6.5 13 07:40 17/06/2019
00:57:38
1996
3 foto 106745 - Thay Đổi Tên 18 3 6 02:33 01/09/2019
00:46:39
7847
4 foto 223904 - Nguyễn Thị Lan Anh 3 0.5 1 10:14 30/06/2019
00:00:08
4254
5 foto 259650 - Đăng Nguyễn 0 0 0
-1580262272
1060
6 foto 203685 - THÀNH QUANG 0 0 0
-1578031071
7 foto 190253 - phê 0 0 0 02:08 18/03/2020
00:00:03
2874
8 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:21 09/06/2019
00:00:04
1264
9 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 0 0 0 06:11 16/10/2019
00:00:04
2361
10 foto 92536 - anhsocciu 0 0 0 10:11 10/06/2019
00:00:06
1210