Thông tin đề

Bài 7: Nguyên hàm tích phân từng phần
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
08/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 78373 - maianh2306 30 5.5 11 02:55 22/02/2019 4239
2 foto 106745 - Thay Đổi Tên 24 5 10 04:29 01/09/2019 7847
3 foto 207836 - phamcongtoan 25 4.5 9 11:04 11/03/2019 2014
4 foto 64585 - phamdangnhu 10 2 4 06:57 17/01/2019 1383
5 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 7 1.5 3 10:14 02/11/2019 2361
6 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:22 09/06/2019 1264
7 foto 92536 - anhsocciu 0 0 0 10:12 10/06/2019 1210
8 foto 93179 - Thái Thị Kim Cúc 0 0 0 06:19 16/06/2019 1007
9 foto 94960 - hungplt123 0 0 0 09:00 15/11/2019 1962