Thông tin đề

Bài 7: Nguyên hàm tích phân từng phần
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
08/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 246981 - Congthanh10 50 9 18 22:01 01/03/2020
00:43:16
1365
2 foto 261429 - clumsypotato 38 7.5 15 12:20 17/03/2020
00:37:03
1879
3 foto 175428 - Chu Hương Giang 33 5.5 11 11:37 01/05/2020
00:04:05
1229
4 foto 106745 - Thay Đổi Tên 24 5 10 16:29 01/09/2019
01:00:00
7847
5 foto 242146 - KhoaMC 0 2.5 5 10:58 13/04/2020
00:00:33
1754
6 foto 265027 - Tranhuyvu2002 9 2 4 19:41 14/02/2020
00:08:07
1404
7 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 7 1.5 3 22:14 02/11/2019
00:07:44
2519
8 foto 223904 - Nguyễn Thị Lan Anh 1 0.5 1 12:15 14/04/2020
01:00:00
4254
9 foto 265735 - Li ke 0 0.5 1 16:11 19/05/2020
01:00:00
3110
10 foto 265028 - Nguyen Hai Dang 0 0 0
-1587638531