Thông tin đề

Bài 1: Dạng đại số và phép toán
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
17/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 178527 - tranhang0703 34 5.33 16 05:53 30/03/2020
00:43:12
1511
2 foto 193453 - phuthach2k1 30 5 15 08:36 15/01/2020
00:53:33
3242
3 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 26 3 9 03:24 03/11/2019
00:17:19
2361
4 foto 242146 - KhoaMC 2 2.67 8 10:16 16/08/2019
00:07:07
1601
5 foto 246981 - Congthanh10 -1 0.67 2 03:43 02/03/2020
00:11:32
1306
6 foto 259650 - Đăng Nguyễn 3 0.33 1 02:12 30/01/2020
00:06:52
1060
7 foto 249911 - Trần Triều Phát 0 0 0
-1581418957
1039
8 foto 261429 - clumsypotato 0 0 0
-1580900762
1871
9 foto 250303 - Trưởng Vũ 0 0 0
-1576937394
1293
10 foto 256373 - Nguyễn Trần Nguyên Anh 0 0 0
-1574262078