Thông tin đề

Bài 1: Dạng đại số và phép toán
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
17/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 26 3 9 03:24 03/11/2019 2361
2 foto 242146 - KhoaMC 2 2.67 8 10:16 16/08/2019 985
3 foto 175142 - thaihue 11 1.33 4 11:42 04/05/2019 5391
4 foto 176853 - kimhuebeo 0 0 0 1134
5 foto 64585 - phamdangnhu 0 0 0 1383
6 foto 76542 - Hồ Văn Hào 0 0 0 1452
7 foto 174773 - tauguy 0 0 0 1072
8 foto 207836 - phamcongtoan 0 0 0 2014
9 foto 78373 - maianh2306 0 0 0 4239
10 foto 208448 - Nguyễn Vinh 0 0 0