Thông tin đề

Bài 3: Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng
Lớp

12

Số câu

5 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
08/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 220478 - Minh Sơn Nguyễn 4 6 3 05:41 11/05/2019 1524
2 foto 207836 - phamcongtoan 4 4 2 10:34 14/03/2019 2014
3 foto 92536 - anhsocciu 0 0 0 10:15 10/06/2019 1034
4 foto 93179 - Binz 0 0 0 06:16 16/06/2019 993
5 foto 90482 - Vi Phạm -5 0 0 08:25 09/06/2019 1264