Thông tin đề

Bài 4: Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
Lớp

12

Số câu

5 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207836 - phamcongtoan 10 10 5 10:22 15/03/2019 2014
2 foto 106745 - Thay Đổi Tên 4 4 2 08:00 16/09/2019 7847
3 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 2 2 1 02:21 03/10/2019 2220
4 foto 249911 - Trần Triều Phát 2 2 1 08:38 08/11/2019 1012
5 foto 220478 - Minh Sơn Nguyễn 0 0 0 1618
6 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:25 09/06/2019 1264
7 foto 93179 - Thái Thị Kim Cúc 0 0 0 06:15 16/06/2019 1007
8 foto 94960 - hungplt123 0 0 0 09:39 13/07/2019 1959
9 foto 92536 - anhsocciu -1 0 0 10:15 10/06/2019 1210