Thông tin đề

Bài 5: Thể tích khối chóp
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 17 9 9 11:57 14/09/2019 2361
2 foto 106745 - Thay Đổi Tên 17 9 9 09:15 16/09/2019 7847
3 foto 207836 - phamcongtoan 15 8 8 10:52 17/03/2019 2014
4 foto 185643 - Oanh Mai Thi 11 7 7 06:19 27/08/2019 1157
5 foto 111658 - Love Edm 2 4 4 02:05 20/10/2019 1019
6 foto 248903 - Kunbongxu 0 0 0
7 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:26 09/06/2019 1264
8 foto 92536 - anhsocciu 0 0 0 10:16 10/06/2019 1210
9 foto 93179 - Thái Thị Kim Cúc 0 0 0 06:14 16/06/2019 1007
10 foto 231427 - diemphuong02 0 0 0 09:06 02/08/2019 1005