Thông tin đề

Bài 5: Thể tích khối chóp
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 17 9 9 11:57 14/09/2019
00:06:57
2361
2 foto 106745 - Thay Đổi Tên 17 9 9 09:15 16/09/2019
00:57:21
7847
3 foto 185643 - Oanh Mai Thi 11 7 7 06:19 27/08/2019
00:27:51
1157
4 foto 111658 - Mèo Béoo 2 4 4 02:05 20/10/2019
00:11:16
1019
5 foto 252463 - Tiến Đạt Trần Văn 2 1 1 02:32 11/02/2020
00:00:58
1002
6 foto 248903 - Kunbongxu 0 0 0
-1572698689
7 foto 190253 - phê 0 0 0 02:10 18/03/2020
00:00:02
2874
8 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:26 09/06/2019
00:00:04
1264
9 foto 92536 - anhsocciu 0 0 0 10:16 10/06/2019
00:00:04
1210
10 foto 93179 - g_105356627268025399438 0 0 0 06:14 16/06/2019
00:00:04
1007