Thông tin đề

Bài 7: Mặt nón - Hình nón - Khối nón
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
24/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 44 10 20 04:26 03/10/2019
00:17:39
2519
2 foto 265735 - Li ke 38 9 18 08:24 30/05/2020
00:23:36
3110
3 foto 106745 - Thay Đổi Tên 32 8 16 14:51 18/09/2019
00:22:23
7847
4 foto 255693 - phanh06102002 23 7 14 20:03 28/11/2019
00:05:47
1023
5 foto 94960 - hungplt123 3 1 2 20:34 15/11/2019
00:00:33
1959
6 foto 190253 - phê 0 0 0 14:11 18/03/2020
00:00:03
4605
7 foto 92536 - anhsocciu 0 0 0 22:16 10/06/2019
00:00:04
1210
8 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 20:26 09/06/2019
00:00:05
1264
9 foto 93179 - Thái Thị Kim Cúc 0 0 0 18:13 16/06/2019
00:00:06
1007
10 foto 175428 - Chu Hương Giang -1 0 0 16:15 14/02/2020
00:00:22
1229