Thông tin đề

Bài 8: Mặt trụ - Hình trụ - Khối trụ
Lớp

12

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
27/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 36 10 15 08:16 06/10/2019
00:19:11
2361
2 foto 106745 - Thay Đổi Tên 30 8.67 13 04:10 18/09/2019
00:20:03
7847
3 foto 190253 - phê 0 0 0 02:11 18/03/2020
00:00:02
2874
4 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:26 09/06/2019
00:00:04
1264
5 foto 92536 - anhsocciu 0 0 0 10:17 10/06/2019
00:00:04
1210
6 foto 93179 - g_105356627268025399438 0 0 0 06:13 16/06/2019
00:00:05
1007
7 foto 94960 - hungplt123 0 0 0 06:48 21/11/2019
00:01:40
1962
8 foto 175428 - Chu Hương Giang -2 0 0 10:24 15/02/2020
00:11:36
1187