Thông tin đề

Bài 1: Mở đầu về Tọa độ không gian
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 218810 - Đợi Đợi 36 4.33 13 08:00 10/10/2019 2077
2 foto 239865 - nonameno 18 4 12 11:13 22/07/2019 1122
3 foto 231932 - hongngocphung176 11 3.33 10 04:02 15/06/2019 1081
4 foto 231814 - Haruki Shigu 25 3 9 04:34 16/07/2019 1246
5 foto 80762 - sang Nguyen 21 2.33 7 10:08 17/04/2019 1105
6 foto 106745 - Thay Đổi Tên 10 1.33 4 10:20 09/10/2019 7847
7 foto 207836 - phamcongtoan 2 0.33 1 10:23 27/03/2019 2014
8 foto 126771 - g_115047012724907104245 0 0 0 1040
9 foto 191283 - Tranyennhi22042001 0 0 0 1000
10 foto 164537 - tatbao123 0 0 0 2612