Thông tin đề

Bài 1: Mở đầu về Tọa độ không gian
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 231932 - hongngocphung176 11 3.33 10 04:02 15/06/2019 1081
2 foto 80762 - sang Nguyen 21 2.33 7 10:08 17/04/2019 1065
3 foto 207836 - phamcongtoan 2 0.33 1 10:23 27/03/2019 2014
4 foto 191283 - Tranyennhi22042001 0 0 0 1000
5 foto 164537 - tatbao123 0 0 0 2435
6 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:27 09/06/2019 1264
7 foto 92536 - anhsocciu 0 0 0 10:18 10/06/2019 1034
8 foto 93179 - Binz 0 0 0 06:11 16/06/2019 993
9 foto 112278 - Đinh Văn Hảo -1 0 0 04:11 01/06/2019 1004