Thông tin đề

Bài 1: Mở đầu về Tọa độ không gian
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
15/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 218810 - Đợi Đợi 36 4.33 13 20:00 10/10/2019
01:00:00
2077
2 foto 264715 - Nguyễn Thị Bích Ngọc 32 4.33 13 18:42 13/02/2020
00:28:25
1241
3 foto 265735 - Li ke 32 4 12 21:18 31/05/2020
00:54:19
3110
4 foto 239865 - nonameno 18 4 12 11:13 22/07/2019
00:19:56
1122
5 foto 231932 - hongngocphung176 11 3.33 10 16:02 15/06/2019
00:29:20
1081
6 foto 231814 - Haruki Shigu 25 3 9 16:34 16/07/2019
00:17:39
1246
7 foto 242146 - KhoaMC 6 3 9 11:08 18/03/2020
00:04:31
1754
8 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 16 2.67 8 23:37 04/11/2019
00:17:27
2519
9 foto 265027 - Tranhuyvu2002 17 2 6 23:51 22/03/2020
00:17:42
1404
10 foto 259530 - Lê Nhật Anh 17 2 6 16:08 07/03/2020
00:56:57
1628