Thông tin đề

Bài 2: Phương trình mặt cầu
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 106745 - Thay Đổi Tên 51 7.67 23 08:13 11/10/2019 7847
2 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 44 6.33 19 10:33 05/11/2019 2361
3 foto 144987 - chuyensinhk22 27 3.67 11 09:31 05/04/2019 2358
4 foto 207836 - phamcongtoan 25 3.33 10 09:36 28/03/2019 2014
5 foto 80762 - sang Nguyen 14 2 6 05:36 15/06/2019 1105
6 foto 231814 - Haruki Shigu 0 0 0 1246
7 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:27 09/06/2019 1264
8 foto 92536 - anhsocciu 0 0 0 10:19 10/06/2019 1210
9 foto 93179 - Thái Thị Kim Cúc 0 0 0 06:10 16/06/2019 1007