Thông tin đề

Bài 2: Phương trình mặt cầu
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 262224 - Hoa Nguyễn Quỳnh 70 10 30 08:31 09/01/2020
00:05:02
1070
2 foto 106745 - Thay Đổi Tên 51 7.67 23 08:13 11/10/2019
01:00:00
7847
3 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 44 6.33 19 10:33 05/11/2019
00:36:47
2361
4 foto 219226 - luyến nguyễn bá 33 5.33 16 09:04 17/03/2020
00:50:15
1683
5 foto 242146 - KhoaMC -4 2.67 8 01:59 18/03/2020
00:02:52
1601
6 foto 80762 - sang Nguyen 14 2 6 05:36 15/06/2019
00:30:18
1105
7 foto 175428 - Chu Hương Giang -1 0.67 2 09:26 29/02/2020
00:02:41
1187
8 foto 231814 - Haruki Shigu 0 0 0
-1563271707
1246
9 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:27 09/06/2019
00:00:04
1264
10 foto 190253 - phê 0 0 0 02:11 18/03/2020
00:00:04
2874