Thông tin đề

Bài 3: Phương trình mặt phẳng
Lớp

12

Số câu

32 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
25/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 219226 - luyến nguyễn bá 45 7.5 24 11:41 18/03/2020
00:59:00
1683
2 foto 106745 - Thay Đổi Tên 30 5.63 18 10:40 11/10/2019
01:00:00
7847
3 foto 242518 - Nguyễn Tiến Trường 13 4.69 15 11:15 11/01/2020
00:56:09
1243
4 foto 242146 - KhoaMC 1 3.44 11 02:03 18/03/2020
00:01:22
1594
5 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 14 2.19 7 06:28 07/11/2019
00:09:16
2361
6 foto 190253 - phê 0 0 0 02:12 18/03/2020
00:00:03
2874
7 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:28 09/06/2019
00:00:04
1264
8 foto 93179 - g_105356627268025399438 0 0 0 06:09 16/06/2019
00:00:06
1007
9 foto 92536 - anhsocciu 0 0 0 10:20 10/06/2019
00:00:11
1210
10 foto 231814 - Haruki Shigu 0 0 0 05:56 16/07/2019
00:00:13
1246