Thông tin đề

Bài 3: Phương trình mặt phẳng
Lớp

12

Số câu

32 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
25/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 106745 - Thay Đổi Tên 30 5.63 18 10:40 11/10/2019 7822
2 foto 207836 - phamcongtoan 5 1.25 4 10:34 29/03/2019 2014
3 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:28 09/06/2019 1264
4 foto 92536 - anhsocciu 0 0 0 10:20 10/06/2019 1133
5 foto 93179 - Thái Thị Kim Cúc 0 0 0 06:09 16/06/2019 993
6 foto 231814 - Haruki Shigu 0 0 0 05:56 16/07/2019 1246