Thông tin đề

Bài 4: Phương trình đường thẳng
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
30/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 22 5.5 11 06:39 12/11/2019
00:14:32
2361
2 foto 242146 - KhoaMC -8 2 4 14:04 18/03/2020
00:01:14
1754
3 foto 219226 - luyến nguyễn bá 0 0 0
-1587974714
2913
4 foto 190253 - phê 0 0 0 14:12 18/03/2020
00:00:04
3356
5 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 20:28 09/06/2019
00:00:05
1264
6 foto 93179 - Thái Thị Kim Cúc 0 0 0 18:09 16/06/2019
00:00:05
1007
7 foto 92536 - anhsocciu 0 0 0 22:20 10/06/2019
00:00:10
1210
8 foto 231814 - Haruki Shigu -1 0 0 07:07 17/07/2019
00:02:20
1246
9 foto 106745 - Thay Đổi Tên -1 0 0 21:19 15/10/2019
00:33:16
7847
10 foto 175428 - Chu Hương Giang -3 0 0 00:30 07/03/2020
00:05:41
1229