Thông tin đề

Bài 5: Bài toán hình chiếu, tính đối xứng
Lớp

12

Số câu

11 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 10 4.55 5 12:26 13/11/2019 2361
2 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:28 09/06/2019 1264
3 foto 92536 - anhsocciu 0 0 0 10:21 10/06/2019 1210
4 foto 93179 - g_105356627268025399438 0 0 0 06:08 16/06/2019 1007