Thông tin đề

Bài 0: Đạo hàm và tập xác định
Lớp

12

Số câu

39 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

04:00 pm
17/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 225639 - lethenam149 70 9.23 36 08:24 19/06/2019 1074
2 foto 227226 - Khánh Huyền Phạm 54 7.95 31 04:06 02/06/2019 1376
3 foto 206345 - Tịch Hà 52 7.69 30 11:38 28/05/2019 2270
4 foto 220478 - Minh Sơn Nguyễn 51 7.69 30 02:00 13/05/2019 1524
5 foto 108072 - Trần Ninh Đạt 42 6.92 27 08:25 13/05/2019 2336
6 foto 172232 - Huỳnh Anh Khoa 42 6.92 27 08:52 05/06/2019 1850
7 foto 231334 - Clara Phung 36 6.41 25 11:56 07/06/2019 1036
8 foto 74668 - Nguyễn Hòa Vân Chi 30 5.9 23 06:30 07/05/2019 1173
9 foto 204935 - Nguyên Phan 9 4.1 16 11:58 06/05/2019 1181
10 foto 198127 - Min Yoongi 9 4.1 16 09:32 13/06/2019 1692