Thông tin đề

Bài 0: Đạo hàm và tập xác định
Lớp

12

Số câu

39 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

04:00 pm
17/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 225639 - lethenam149 70 9.23 36 08:24 19/06/2019 1074
2 foto 241752 - tongminhduc 60 8.46 33 10:16 25/07/2019 1060
3 foto 206417 - Truongmyphuong 57 8.2 32 10:56 27/06/2019 2469
4 foto 227226 - Khánh Huyền Phạm 54 7.95 31 04:06 02/06/2019 1376
5 foto 206345 - Hạ T. An 52 7.69 30 11:38 28/05/2019 2452
6 foto 220478 - Minh Sơn Nguyễn 51 7.69 30 02:00 13/05/2019 1618
7 foto 108072 - Trần Ninh Đạt 42 6.92 27 08:25 13/05/2019 2336
8 foto 172232 - Huỳnh Anh Khoa 42 6.92 27 08:52 05/06/2019 1928
9 foto 106745 - Thay Đổi Tên 40 6.41 25 07:08 11/08/2019 7847
10 foto 231334 - Clara Phung 36 6.41 25 11:56 07/06/2019 1036