Thông tin đề

Đề kiểm tra đầu vào phần quy luật di truyền
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 pm
19/09/2018

Giới thiệu đề

Đề ngày có 15 câu hỏi nhận biết, thông hiểu và 15 câu hỏi ở mức độ vận dụng cao

Các em làm đề này đạt mức điểm từ 5 trở lên thì học phần quy luật di truyền trong khóa Super-Plus sẽ hiệu quả tốt.

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 181246 - tryhard 96 10 30 01:28 22/09/2018 1649
2 foto 163026 - onlyouping 96 10 30 05:24 17/10/2018 4318
3 foto 164055 - tranlamvien2009 96 10 30 10:02 15/11/2018 2344
4 foto 119290 - Nguyễn Đức Trung 96 10 30 11:02 22/02/2019 3950
5 foto 114593 - amorfati0605 96 10 30 09:05 10/05/2019 7443
6 foto 145876 - Văn Linh Nguyễn 93 9.67 29 08:50 04/10/2018 7621
7 foto 75293 - Phương Anh 93 9.67 29 10:25 14/05/2019 5190
8 foto 87717 - luuloan3110 90 9.67 29 02:10 01/01/2019 2264
9 foto 148241 - Vũ Phúc 88 9.33 28 05:12 20/09/2018 4965
10 foto 125572 - Linh Trang 86 9.33 28 01:53 30/12/2018 3389