Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.07. Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật TRÙNG NGƯNG HÓA (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
20/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 164055 - tranlamvien2009 49 10 10 09:16 31/10/2018 2247
2 foto 164940 - 0947729538 49 10 10 08:56 02/11/2018 1533
3 foto 34505 - Võ Diệu Linh 44 9 9 09:26 29/11/2018 2010
4 foto 118359 - YDS 43 9 9 07:36 12/11/2018 16118
5 foto 180379 - dinhgiang7520 43 9 9 04:23 23/11/2018 7147
6 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 39 8 8 12:19 19/01/2019 8119
7 foto 42169 - Kings2001 31 7 7 10:29 11/01/2019 5626
8 foto 37705 - thad7 25 5 5 05:22 09/10/2018 2031
9 foto 117063 - Khánh Nguyễn Thị Kim 23 5 5 03:25 10/12/2018 4364
10 foto 66267 - bacha10 14 4 4 05:38 26/10/2018 5960