Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.07. Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật TRÙNG NGƯNG HÓA (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
20/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 164055 - tranlamvien2009 49 10 10 09:16 31/10/2018 2344
2 foto 164940 - 0947729538 49 10 10 08:56 02/11/2018 2917
3 foto 96229 - Công Thành Ngô 49 10 10 04:40 18/04/2019 11856
4 foto 34505 - Võ Diệu Linh 44 9 9 09:26 29/11/2018 3222
5 foto 118359 - YDS 43 9 9 07:36 12/11/2018 16265
6 foto 180379 - dinhgiang7520 43 9 9 04:23 23/11/2018 9252
7 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 39 8 8 12:19 19/01/2019 17214
8 foto 42169 - Kings2001 31 7 7 10:29 11/01/2019 9604
9 foto 207830 - Motivation 25 6 6 06:20 22/03/2019 2712
10 foto 115318 - g_118388752237277335003 25 6 6 11:09 18/04/2019 1705