Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.07. Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật TRÙNG NGƯNG HÓA (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
21/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 14387 - Trần Đăng Sơn 46 10 10 01:25 21/09/2018 1810
2 foto 165471 - nguyễn thái sơn 41 9 9 04:42 01/11/2018 2006
3 foto 159214 - duc thinh le 41 9 9 01:57 27/11/2018 4218
4 foto 96229 - Công Thành Ngô 41 9 9 03:36 17/04/2019 11856
5 foto 83412 - Trần Quốc Bảo 40 9 9 02:00 30/09/2018 7289
6 foto 164940 - 0947729538 36 8 8 12:57 14/11/2018 2917
7 foto 42169 - Kings2001 34 8 8 08:48 12/01/2019 9604
8 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 27 6 6 04:48 19/01/2019 17214
9 foto 207830 - Motivation 13 4 4 05:31 26/03/2019 2712
10 foto 117063 - Khánh Nguyễn Thị Kim 13 3 3 11:07 13/12/2018 7307