Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.14. Phương pháp giải bài toán đốt cháy hợp chất chứa Nitơ (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
27/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 191227 - hth205 80 10 25 08:38 23/01/2019 6531
2 foto 31536 - Minh Quang Phạm 80 10 25 06:02 01/10/2019 8094
3 foto 183539 - Hero Hùng 76 9.6 24 09:29 28/11/2018 4507
4 foto 183389 - Võ Anh 76 9.6 24 07:07 13/12/2018 7949
5 foto 123281 - Phương Lê 76 9.6 24 12:43 11/03/2019 5421
6 foto 138226 - Nguyễn Văn Tuấn 76 9.6 24 09:12 31/05/2019 5853
7 foto 246119 - hoangnhattan 76 9.6 24 08:28 23/09/2019 5603
8 foto 244346 - Cuongyk 76 9.6 24 08:34 01/10/2019 3191
9 foto 19964 - mmeocon01 75 9.6 24 07:59 01/11/2018 16675
10 foto 187611 - Trường Giang 75 9.6 24 10:12 11/03/2019 10455