Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.14. Phương pháp giải bài toán đốt cháy hợp chất chứa Nitơ (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
27/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 31536 - Minh Quang Phạm 80 10 25 18:02 01/10/2019
00:04:28
14777
2 foto 294753 - hochoamoingay 76 9.6 24 22:20 09/03/2021
00:02:53
1548
3 foto 244346 - Cuongyk 76 9.6 24 20:34 01/10/2019
00:04:06
6483
4 foto 246119 - hoangnhattan 76 9.6 24 20:28 23/09/2019
00:34:05
6760
5 foto 245659 - Dương Trung Hiếu 76 9.6 24 10:01 26/12/2019
00:39:33
2417
6 foto 244087 - Minh Quang 75 9.6 24 23:05 19/03/2020
00:03:07
7435
7 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 75 9.6 24 20:45 23/09/2019
00:31:47
8427
8 foto 256304 - kimanh24022001 69 8.8 22 22:11 02/01/2020
00:30:39
3857
9 foto 246251 - Nguyễn Anh 67 8.8 22 09:33 22/03/2020
00:02:16
3530
10 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 63 8.4 21 16:18 01/11/2019
00:50:00
8588