Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.14. Phương pháp giải bài toán đốt cháy hợp chất chứa Nitơ (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
28/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 75 10 20 17:31 23/03/2020
00:02:02
7435
2 foto 244346 - Cuongyk 75 10 20 21:54 01/10/2019
00:03:22
6483
3 foto 245659 - Dương Trung Hiếu 75 10 20 10:38 26/12/2019
00:20:49
2417
4 foto 246119 - hoangnhattan 75 10 20 20:37 24/09/2019
00:43:46
6760
5 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 75 10 20 22:00 01/11/2019
00:50:00
8588
6 foto 246251 - Nguyễn Anh 71 9.5 19 16:39 22/03/2020
00:01:54
4045
7 foto 31536 - Minh Quang Phạm 70 9.5 19 19:07 01/10/2019
00:02:48
14777
8 foto 243748 - lê văn thắng 70 9.5 19 22:54 25/04/2020
00:50:00
4910
9 foto 280373 - Luyendepro 26 3.5 7 10:12 14/03/2021
00:32:09
8919
10 foto 179606 - lephuongthao123456 23 3 6 21:43 11/03/2020
00:18:25
11262