Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.16. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm (Đề 1)
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
29/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 119 9.8 49 15:42 08/04/2020
00:18:21
7435
2 foto 244277 - trần thị hường 115 9.6 48 00:26 05/06/2020
00:18:42
6741
3 foto 244062 - duongquynh0901 113 9.4 47 22:03 21/11/2019
00:13:21
13160
4 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 112 9.4 47 16:26 13/03/2020
00:24:47
8588
5 foto 138226 - Nguyễn Văn Tuấn 111 9.4 47 08:19 04/06/2019
00:20:47
5853
6 foto 31536 - Minh Quang Phạm 107 9.2 46 10:26 22/10/2019
00:07:15
14777
7 foto 251896 - Hạ Trắng 107 9.2 46 20:43 22/12/2019
00:12:15
5986
8 foto 120347 - Lương Ngọc Hà 104 9 45 04:54 15/06/2019
00:42:21
3414
9 foto 247279 - Thongha10 102 9 45 15:07 26/02/2020
00:32:42
5900
10 foto 190411 - Minh Nguyen 96 8.6 43 08:57 06/01/2020
00:19:40
3637