Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.16. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm (Đề 1)
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
29/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 197455 - quoclun129 122 10 50 01:39 23/03/2019 6129
2 foto 21617 - phanthivananh123 119 9.8 49 07:52 29/01/2019 13402
3 foto 123281 - Phương Lê 119 9.8 49 11:48 21/04/2019 5421
4 foto 183389 - Võ Anh 118 9.8 49 10:17 28/03/2019 7949
5 foto 191227 - hth205 115 9.6 48 12:36 21/03/2019 6531
6 foto 19964 - mmeocon01 112 9.4 47 03:09 26/11/2018 16675
7 foto 138226 - Nguyễn Văn Tuấn 111 9.4 47 08:19 04/06/2019 5853
8 foto 75059 - Ngọc Thảo 107 9.2 46 12:37 22/02/2019 3813
9 foto 185657 - Itachi Uchiha 107 9.2 46 10:23 04/04/2019 6018
10 foto 184528 - Quyettamvimuctieu 106 9.2 46 10:46 13/03/2019 4265