Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.16. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm (Đề 2)
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
30/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 269200 - Daunguyenvong1 125 10 50 09:43 12/05/2021
00:03:59
4154
2 foto 244062 - duongquynh0901 119 9.6 48 22:18 21/11/2019
00:12:41
13160
3 foto 120347 - Lương Ngọc Hà 111 9.2 46 05:26 15/06/2019
00:31:08
3414
4 foto 251896 - Hạ Trắng 109 9 45 22:19 22/12/2019
00:16:19
5986
5 foto 31536 - Minh Quang Phạm 106 8.8 44 10:42 22/10/2019
00:14:08
14777
6 foto 280373 - Luyendepro 91 8 40 14:17 15/04/2021
00:24:00
8919
7 foto 269712 - MinhNguyetPham 82 7.6 38 15:43 02/04/2020
00:23:15
3120
8 foto 243805 - Lonconbeo123 79 7.4 37 20:14 08/12/2019
00:13:44
7276
9 foto 17846 - Bee Bot 75 7.2 36 23:06 12/12/2019
00:23:01
3014
10 foto 138226 - Nguyễn Văn Tuấn 74 7.2 36 08:46 04/06/2019
00:24:40
5853