Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.16. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm (Đề 2)
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
30/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244062 - duongquynh0901 119 9.6 48 10:18 21/11/2019 2707
2 foto 19964 - mmeocon01 114 9.4 47 03:51 26/11/2018 16675
3 foto 183389 - Võ Anh 112 9.2 46 02:19 28/03/2019 7949
4 foto 120347 - Lương Ngọc Hà 111 9.2 46 05:26 15/06/2019 3414
5 foto 21617 - phanthivananh123 107 9 45 07:58 29/01/2019 13402
6 foto 31536 - Minh Quang Phạm 106 8.8 44 10:42 22/10/2019 8094
7 foto 33843 - Võ Tú Tài 104 8.8 44 04:27 28/05/2019 4400
8 foto 75059 - Ngọc Thảo 99 8.6 43 10:03 24/02/2019 3813
9 foto 187611 - Trường Giang 99 8.6 43 09:20 06/04/2019 10455
10 foto 123281 - Phương Lê 99 8.6 43 12:50 22/04/2019 5421