Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.15. Phương pháp giải bài toán về tính axit - bazơ của amin - amino axit (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
01/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 246119 - hoangnhattan 97 10 25 11:01 26/09/2019 5603
2 foto 244346 - Cuongyk 97 10 25 11:18 08/10/2019 3191
3 foto 31536 - Minh Quang Phạm 97 10 25 05:46 08/10/2019 8094
4 foto 191956 - Chu Ngọc Ánh 93 9.6 24 12:48 02/12/2018 10454
5 foto 203820 - dinhtrangnhung 92 9.6 24 10:54 29/03/2019 8357
6 foto 145505 - Đặng Thuu Huyền 88 9.2 23 11:54 06/11/2018 4175
7 foto 195592 - Tiến Tiến 87 9.2 23 09:15 27/12/2018 3086
8 foto 183389 - Võ Anh 87 9.2 23 01:24 20/01/2019 7949
9 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 82 8.8 22 10:39 09/03/2019 8030
10 foto 190794 - Phi Nhung 80 8.4 21 09:44 13/11/2018 3509