Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.15. Phương pháp giải bài toán về tính axit - bazơ của amin - amino axit (Đề 2 - NC)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
01/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244346 - Cuongyk 97 10 25 11:18 08/10/2019
00:02:27
6483
2 foto 244087 - Minh Quang 97 10 25 15:54 06/04/2020
00:03:22
7435
3 foto 31536 - Minh Quang Phạm 97 10 25 17:46 08/10/2019
00:05:15
14777
4 foto 246119 - hoangnhattan 97 10 25 23:01 26/09/2019
00:44:30
6760
5 foto 256304 - kimanh24022001 82 8.8 22 18:25 03/01/2020
00:40:53
3857
6 foto 269712 - MinhNguyetPham 76 8 20 15:30 31/03/2020
00:42:46
3120
7 foto 246125 - Phan Minh Huy 73 8 20 21:40 09/08/2020
00:45:55
2550
8 foto 243805 - Lonconbeo123 73 8 20 16:20 01/10/2019
00:50:00
7276
9 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 74 7.6 19 10:39 08/11/2019
00:50:00
8588
10 foto 17846 - Bee Bot 4 0.4 1 16:32 03/11/2019
00:00:11
3014