Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.17. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ (Đề 1)
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
01/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 104 10 50 15:21 08/04/2020
00:28:53
7435
2 foto 31536 - Minh Quang Phạm 101 9.8 49 17:27 01/11/2019
00:07:56
14777
3 foto 120347 - Lương Ngọc Hà 82 8.6 43 06:32 15/06/2019
00:36:06
3414
4 foto 153765 - Nam Phong 79 8.4 42 22:41 18/02/2020
00:11:19
15360
5 foto 17846 - Bee Bot 71 7.8 39 15:21 13/12/2019
00:35:21
3014
6 foto 244277 - trần thị hường 67 7.2 36 20:08 05/06/2020
00:50:00
6741
7 foto 203820 - dinhtrangnhung 62 7.2 36 23:17 06/06/2019
00:37:51
8357
8 foto 190411 - Minh Nguyen 59 7 35 17:57 13/01/2020
00:29:22
3637
9 foto 138226 - Nguyễn Văn Tuấn 57 7 35 09:32 04/06/2019
00:28:43
5853
10 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 57 7 35 00:25 14/03/2020
00:30:12
8588