Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.17. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ (Đề 1)
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
01/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 31536 - Minh Quang Phạm 101 9.8 49 05:27 01/11/2019 8235
2 foto 183389 - Võ Anh 92 9.2 46 04:25 28/03/2019 7949
3 foto 75059 - Ngọc Thảo 86 8.8 44 04:45 23/02/2019 3813
4 foto 21617 - phanthivananh123 82 8.6 43 07:22 30/01/2019 13402
5 foto 120347 - Lương Ngọc Hà 82 8.6 43 06:32 15/06/2019 3414
6 foto 184528 - Quyettamvimuctieu 79 8.4 42 11:39 13/03/2019 4265
7 foto 33843 - Võ Tú Tài 82 8.2 41 12:34 30/05/2019 4400
8 foto 184894 - ncthailsung 70 7.8 39 05:21 03/12/2018 2911
9 foto 191227 - hth205 69 7.8 39 09:09 30/03/2019 6531
10 foto 184119 - Lethithoa 68 7.6 38 03:37 31/05/2019 8883