Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.17. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ (Đề 2)
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
02/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 120347 - Lương Ngọc Hà 99 9.2 46 07:20 15/06/2019 3414
2 foto 31536 - Minh Quang Phạm 90 8.6 43 05:48 01/11/2019 8094
3 foto 183389 - Võ Anh 80 8 40 11:13 28/03/2019 7949
4 foto 21617 - phanthivananh123 79 7.8 39 09:14 30/01/2019 13402
5 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 77 7.8 39 10:32 09/04/2019 8030
6 foto 191227 - hth205 75 7.6 38 10:16 30/03/2019 6531
7 foto 174490 - thanhhien1998 67 7 35 06:48 21/04/2019 13248
8 foto 184119 - Lethithoa 64 7 35 04:22 31/05/2019 8883
9 foto 193690 - Đỗ Thu Quyên 66 6.8 34 07:59 13/03/2019 2366
10 foto 184528 - Quyettamvimuctieu 62 6.8 34 11:18 14/03/2019 4265