Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.17. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ (Đề 2)
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
02/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 120347 - Lương Ngọc Hà 99 9.2 46 07:20 15/06/2019
00:43:49
3414
2 foto 31536 - Minh Quang Phạm 90 8.6 43 05:48 01/11/2019
00:20:07
10250
3 foto 17846 - Minh Lộc 70 7.4 37 04:44 13/12/2019
00:52:25
3014
4 foto 203820 - dinhtrangnhung 64 6.6 33 02:26 07/06/2019
00:45:47
8357
5 foto 256304 - kimanh24022001 36 5.2 26 11:02 07/02/2020
00:51:10
3753
6 foto 191206 - Toiyeudhyhn 2 0.2 1 05:06 10/06/2019
00:00:16
2046
7 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 0 0 0 01:55 17/11/2019
00:00:14
4723