Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.16. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm của PEPTIT - PROTEIN (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
02/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 19964 - mmeocon01 109 9.67 29 02:35 05/11/2018 16675
2 foto 246119 - hoangnhattan 109 9.67 29 12:27 27/09/2019 5603
3 foto 21617 - phanthivananh123 104 9.33 28 08:45 19/11/2018 13402
4 foto 193690 - Đỗ Thu Quyên 102 9 27 02:18 05/01/2019 2366
5 foto 31536 - Minh Quang Phạm 95 8.67 26 10:07 11/10/2019 8094
6 foto 183389 - Võ Anh 92 8.33 25 02:50 27/01/2019 7949
7 foto 123281 - Phương Lê 90 8 24 12:04 13/03/2019 5421
8 foto 145230 - Phạm Thị Xuân Diệu 84 8 24 02:54 03/11/2018 6314
9 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 76 7 21 06:08 28/09/2019 4210
10 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 75 6.67 20 09:10 12/11/2019 7341