Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.16. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm của PEPTIT - PROTEIN (Đề 1 - CB)
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
02/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 246119 - hoangnhattan 109 9.67 29 00:27 27/09/2019
00:50:00
6760
2 foto 31536 - Minh Quang Phạm 95 8.67 26 10:07 11/10/2019
00:18:33
14777
3 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 76 7 21 06:08 28/09/2019
00:23:43
8427
4 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 75 6.67 20 21:10 12/11/2019
00:50:00
8588
5 foto 179606 - lephuongthao123456 10 1 3 22:17 11/03/2020
00:04:13
11262
6 foto 243805 - Lonconbeo123 9 1 3 20:35 01/10/2019
00:10:59
7276
7 foto 299616 - 0989692072 0 0 0
-1615882218
3530
8 foto 280373 - Luyendepro 0 0 0
-1614741843
8919
9 foto 294449 - NhutTan12 0 0 0
-1612617733
1539
10 foto 293591 - minhtuannguyen 0 0 0
-1605968414
1285