Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.16. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm của PEPTIT - PROTEIN (Đề 2 - CB)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
03/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 31536 - Minh Quang Phạm 82 10 25 17:23 25/10/2019
00:03:47
14777
2 foto 246119 - hoangnhattan 66 8.4 21 10:58 27/09/2019
00:50:00
6760
3 foto 243805 - Lonconbeo123 39 5.2 13 15:55 03/10/2019
00:44:07
7276
4 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 35 4.8 12 09:36 29/09/2019
00:27:16
8427
5 foto 269712 - MinhNguyetPham 25 3.6 9 00:21 01/04/2020
00:27:36
3120
6 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 16 2.4 6 22:31 22/11/2019
00:30:26
8588
7 foto 138226 - Nguyễn Văn Tuấn 15 2 5 07:59 01/06/2019
00:12:33
5853
8 foto 293591 - minhtuannguyen 0 0 0
-1605972109
1282
9 foto 249569 - Quang Huy 0 0 0
-1572312546
3003
10 foto 213174 - conankun999 0 0 0 16:39 03/06/2019
00:00:03
1163