Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.16. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm của PEPTIT - PROTEIN (Đề 2 - CB)
Lớp

13

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
03/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 31536 - Minh Quang Phạm 82 10 25 05:23 25/10/2019 8235
2 foto 183389 - Võ Anh 78 9.6 24 09:07 28/01/2019 7949
3 foto 21617 - phanthivananh123 77 9.6 24 08:54 19/11/2018 13402
4 foto 193690 - Đỗ Thu Quyên 77 9.6 24 04:37 06/01/2019 2366
5 foto 75059 - Ngọc Thảo 69 8.8 22 10:04 15/01/2019 3813
6 foto 246119 - hoangnhattan 66 8.4 21 10:58 27/09/2019 5603
7 foto 191681 - phamquocanh1819 65 8.4 21 11:26 14/02/2019 2820
8 foto 191227 - hth205 55 7.6 19 03:26 21/02/2019 6531
9 foto 190794 - Phi Nhung 56 6.8 17 09:49 15/11/2018 3509
10 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 47 6.8 17 11:14 12/03/2019 8030