Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.16. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm của PEPTIT - PROTEIN (Đề 3 - NC)
Lớp

13

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
04/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 36813 - Liên Kim Tạ 65 10 20 10:12 19/10/2018 3043
2 foto 19964 - mmeocon01 65 10 20 08:11 05/11/2018 16675
3 foto 21617 - phanthivananh123 65 10 20 09:01 19/11/2018 13402
4 foto 246119 - hoangnhattan 65 10 20 12:18 27/09/2019 5603
5 foto 191227 - hth205 61 9.5 19 04:50 21/02/2019 6531
6 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 61 9.5 19 10:27 13/03/2019 8030
7 foto 203820 - dinhtrangnhung 61 9.5 19 11:43 01/04/2019 8357
8 foto 123281 - Phương Lê 60 9.5 19 05:48 14/03/2019 5421
9 foto 183389 - Võ Anh 56 9 18 04:12 29/01/2019 7949
10 foto 243805 - Lonconbeo123 49 7.5 15 08:16 08/10/2019 3050