Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.16. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm của PEPTIT - PROTEIN (Đề 3 - NC)
Lớp

13

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
04/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 246119 - hoangnhattan 65 10 20 12:18 27/09/2019
00:32:36
5733
2 foto 243805 - Lonconbeo123 49 7.5 15 08:16 08/10/2019
00:50:00
5163
3 foto 256304 - kimanh24022001 5 1 2 20:57 04/01/2020
00:20:34
3857
4 foto 242460 - tranhuyennhy 0 0 0 11:18 19/02/2020
00:00:04
1053
5 foto 213174 - conankun999 0 0 0 22:55 03/06/2019
00:00:05
1163
6 foto 239001 - đinh xuân hùng 0 0 0 10:08 28/09/2019
00:00:05
2915
7 foto 199525 - hanguyenchau 0 0 0 20:48 06/04/2020
00:00:05
1204
8 foto 245946 - toantoan2001 0 0 0 10:26 30/10/2019
00:50:00
4476