Thông tin đề

Đề thi: ĐIỆN TRƯỜNG CỦA VẬT CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT - CHUYỂN ĐỘNG CỦA ĐIỆN TÍCH
Lớp

11

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 pm
06/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 175939 - Vy Lê 61 10 15 10:28 17/10/2018 1105
2 foto 208512 - Bi Bi 11 3.33 5 03:15 17/02/2019 1011
3 foto 217768 - NguyenVanAnh010 4 1.33 2 09:14 04/04/2019 1003
4 foto 141101 - doanlamcuncon123456 4 0.67 1 11:02 22/12/2018 1186
5 foto 198922 - nguyenhaianh123 0 0 0 1007
6 foto 194927 - Nguyễn Đức 0 0 0
7 foto 197577 - Tai Duong 0 0 0
8 foto 189130 - Huy Phạm 0 0 0 09:08 15/10/2018 1309
9 foto 191817 - Lethidoantrang 0 0 0 05:11 18/10/2018 2069
10 foto 151307 - doanlinh17112002 0 0 0 03:51 19/10/2018 1515