Thông tin đề

Đề 7 : Ôn tập về cấu trúc tế bào -Phần 1
Lớp

10

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 178940 - truongtuyetnhi10A1 50 10 25 12:43 28/10/2018 2714
2 foto 185467 - tiktok 50 10 25 10:28 10/11/2018 5223
3 foto 165210 - minhngocsinh 47 9.6 24 10:00 25/10/2018 3029
4 foto 179779 - prolaethe 47 9.6 24 10:37 13/11/2018 1375
5 foto 104689 - Minh Tân 47 9.6 24 11:46 25/11/2018 7448
6 foto 182991 - ximuoi1009 47 9.6 24 03:17 27/11/2018 2467
7 foto 173074 - Lê Tống Khánh Linh 44 9.2 23 12:28 13/10/2018 2296
8 foto 83090 - Phúc Đặng 44 9.2 23 02:17 28/10/2018 5903
9 foto 187325 - LacRang2018 44 9.2 23 10:25 25/11/2018 3715
10 foto 192919 - minhthu30892 41 8.8 22 10:02 07/11/2018 2112