Thông tin đề

Đề thi: BÀI TẬP NÂNG CAO CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU
Lớp

10

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

21:01
01/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 246750 - ngthanh819 0 0 0
-1569853019
1096
2 foto 237088 - bùi hồng hà 0 0 0
-1567090111
1505
3 foto 208851 - tuananh9htmn 0 0 0 07:12 21/06/2019
00:00:08
1096
4 foto 252005 - Thaikhachoanglong 0 0 0 21:00 26/11/2019
00:00:16
1128
5 foto 217768 - NguyenVanAnh010 0 0 0 02:15 08/06/2019
00:30:00
1003
6 foto 243313 - yennguyen02 0 0 0 16:54 05/08/2019
00:30:00
1000
7 foto 238977 - hoc24hvn123 0 0 0 19:02 12/08/2019
00:30:00
999
8 foto 238234 - Vũ Hùng Đức 0 0 0 17:13 13/08/2019
00:30:00
2147
9 foto 33917 - Phan Văn Đức 0 0 0 21:24 02/09/2019
00:30:00
18847
10 foto 236320 - Luuthanhhong10 0 0 0 16:21 18/03/2020
00:30:00
5004